Nenni vom Osterberg

Pedigree

SG Nenni vom Osterberg

SchH3
Female German Shepherd 1972-08-27
V

German Shepherd

1969-07-19

SCHH1

V

German Shepherd

1966-07-07

SCHH3 FH

V

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1962-05-29

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1966-09-20

SCHH 2,

V

German Shepherd

1963-06-09

SCHH2
V

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd
V

German Shepherd

1963-11-05

SCHH 3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1967-03-07

DDR SGRN 1971, SCHH2

V

German Shepherd

1963-01-28

SCHH3 FH SP-PS

V-

German Shepherd

1959-09-08

DDR SIEGER 62/63 SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1958-05-28

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1964-09-01

SCHH2 FH

V

German Shepherd

1962-04-08

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
VA
V