Cay vom Echoberg

Pedigree

V Cay vom Echoberg

SchH2
Male German Shepherd 1972-06-14
V

German Shepherd

1969-03-12

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3

V

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1961-09-17

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1967-03-07

DDR SGRN 1971, SCHH2

V

German Shepherd

1963-01-28

SCHH3 FH SP-PS
V-

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1964-09-01

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1968-09-12

SchH2/FH1


German Shepherd

1965-10-14

SCHH2

V

German Shepherd

1961-10-15

DDR SGR 64/65/66 SCHH3 FH
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1963-03-08

SCHH1 FH
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
SG
V

German Shepherd

1964-09-01

SCHH2 FH

V

German Shepherd

1962-04-08

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
VA
V