Anka vom Haus Marschall

Pedigree
Report Type:

V Anka vom Haus Marschall

SCHH2 Female German Shepherd May 3, 1972
V

German Shepherd

Mar 12, 1969

SCHH3 FH

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3

V

German Shepherd

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd

Sep 17, 1961

SchH1
V

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
 
V
SG
V

German Shepherd

Mar 7, 1967

DDR SGRN 1971, SCHH2

V

German Shepherd

Jan 28, 1963

SCHH3 FH SP-PS
V-

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Sep 1, 1964

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Aug 27, 1967

SCHH3,FH

V

German Shepherd

SCHH2

 
V

German Shepherd

Jan 5, 1961

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Oct 1, 1959

SCHH2
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
VA

German Shepherd

Mar 23, 1965

SCHH3 FH

V

German Shepherd

Mar 13, 1960

SCHH 2
SG

German Shepherd
VA1

German Shepherd

German Shepherd

Nov 17, 1962

SCHH3/FH

German Shepherd
V

German Shepherd
V