Alona vom Rippachtal

Pedigree

Alona vom Rippachtal

Female German Shepherd 1960-07-19
V

German Shepherd

1958-01-10

SCHH2/FH

VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

1946-06-02

SCHH3, DPH, FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

1947-10-10

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1952-03-17

SCHH2

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1949-10-08

SCHH1

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1958-03-20

SCHH1

V

German Shepherd

1953-03-07

SCHH3, FH, DDR ZL: XIB FOUNDER

V

German Shepherd

1950-09-23

SCHH1 FH
VA1

German Shepherd
VA2
VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1950-08-12

SchH2

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1955-11-15

V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1
SG

German Shepherd

1952-07-14

SCHH1
V

German Shepherd
V
G

German Shepherd
V