Dux vom Gamsetal

Pedigree

V Dux vom Gamsetal

SCHH3 FH
Male German Shepherd 1980-01-15
V

German Shepherd

1977-03-10

SchH2

V

German Shepherd

1974-11-23

DDR SIEGER SCHH3

V

German Shepherd

1972-06-14

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1972-08-27

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1974-12-27

SCHH1 PSH1

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1971-08-20

SCHH1

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
G
V

German Shepherd

1974-10-20

SCHH1

V

German Shepherd

1971-02-09

SchH3/FH/PSH1

V

German Shepherd

1965-02-19

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
SG
V

German Shepherd

1968-12-30

SchH1
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1972-05-03

SCHH2

V

German Shepherd

1969-03-12

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1967-08-27

SCHH3,FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V