Dolf V Haus Kubra

Pedigree

Dolf V Haus Kubra

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3

VA2

German Shepherd

1944-04-23

SCHH3,FH

V

German Shepherd

1938-11-09

SchH3/MH1
SGR (CZECH) V

German Shepherd
'34 SA V
V

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1940-11-15

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA
'38 VA3
V

German Shepherd
V
VA2

German Shepherd

1944-11-02

SchH3/FH

VA

German Shepherd

1937-09-27

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1939-01-26

SchH1
V

German Shepherd
VA
'38 VA3
V

German Shepherd

German Shepherd

SCHH1

SG

German Shepherd

SCHH3

VA2

German Shepherd

1947-07-06

SCHH3/FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
VA
V
VA3

German Shepherd

1946-01-19

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

1947-08-27

SchH1

V

German Shepherd

1943-10-01

SchH2
VA

German Shepherd

German Shepherd
V,CH. (US)

German Shepherd


German Shepherd
SG

German Shepherd
V