Cilly vom Elbeufer

Pedigree

Cilly vom Elbeufer

Female German Shepherd 1958-04-13
V

German Shepherd

1950-09-23

SCHH1 FH

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3

VA2

German Shepherd

1944-04-23

SCHH3,FH
V

German Shepherd
SGR (CZECH) V
V
V

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd

1944-11-02

SchH3/FH
VA

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1947-05-04

SchH3

V

German Shepherd

1944-03-30

SchH2
VA-SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1944-07-23

SchH2
'42 VA8

German Shepherd
SGR (HOLL) '34 SA

German Shepherd
'41 VA3

German Shepherd

1981-04-15

SCHH2, FH1


German Shepherd

1978-05-24

SCHH3 FH3

V

German Shepherd

1975-09-23

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1973-09-02

SCHH1
DDR SIEGER 1974 V2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
V

German Shepherd

1978-02-24

PSH1

V

German Shepherd

1969-08-04

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V-
SG
V

German Shepherd

1972-11-09

SCHH1

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V