Frei vom Baruther Land

Pedigree
Report Type:

V Frei vom Baruther Land

SchH3 Male German Shepherd Jun 19, 1968
V

German Shepherd

Jul 19, 1964

SCHH3

V

German Shepherd

May 13, 1958

SchH3/FH

V

German Shepherd

Nov 17, 1954

SchH2
V

German Shepherd
V
VA1
 
V

German Shepherd
V
VA8
 
VA2

German Shepherd

Feb 17, 1954

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
 
VA2
VA2
VA8

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd

Oct 14, 1960

SCHH 2

SG

German Shepherd

Sep 26, 1957

SCHH2
VA1

German Shepherd
 
VA2
VA2

German Shepherd
SG

German Shepherd

Mar 21, 1954

SCHH2

German Shepherd
 
VA1
 
VA1
 

German Shepherd
VA DDR SIEGER 1949
SG

German Shepherd

Dec 17, 1965

SCHH1

V

German Shepherd

Apr 19, 1959

SchH3/FH

V

German Shepherd

Mar 12, 1952

SCHH2
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1
 
 

German Shepherd

Jan 10, 1954

SCHH1

German Shepherd
 
VA1
 
VA1
 

German Shepherd
V1

German Shepherd

SCHH1

SG

German Shepherd

May 28, 1958

SCHH3
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
V1
 
 
V

German Shepherd

May 17, 1961

SCHH2
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
V