Wenke vom Haus Heija

Pedigree
Report Type:

SG Wenke vom Haus Heija

SchH1 Female German Shepherd Jun 27, 1980
V 2

German Shepherd

Mar 17, 1976

SchH3

VA1

German Shepherd

Dec 1, 1973

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

Mar 1, 1971

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

Mar 7, 1971

SCHH2
V

German Shepherd
V
 
V
V7

German Shepherd
V2
V
V23

German Shepherd

Jan 12, 1974

SchH3

V27

German Shepherd

Aug 27, 1971

SCHH3
V1

German Shepherd
 
V
V20
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Nov 19, 1975

SchH2

V

German Shepherd

Jun 17, 1972

SCHH3/FH

V1

German Shepherd

Sep 19, 1968

SchH3
 
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

Jun 11, 1969

SchH1
V

German Shepherd
V10
V
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd

Mar 12, 1972

SchH2

V

German Shepherd

Aug 12, 1967

SCHH3
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V
VA5

German Shepherd

Dec 31, 1966

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V