Orla Grubenstolz

Pedigree

V Orla Grubenstolz

SchH1
Female German Shepherd 1961-06-08
V

German Shepherd

1958-11-13

SchH1

V

German Shepherd

1954-11-17

SchH2

V

German Shepherd

1950-03-03

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA3
VA4
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1953-01-18

SchH1
V

German Shepherd
VA1
V
VA8

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd

1954-10-20

SCHH1

V

German Shepherd

1952-04-13

SchH1
VA1

German Shepherd
VA2
VA2
VA6

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1949-02-23

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA-SIEGER
V
V

German Shepherd
V
VA1

German Shepherd

1958-09-01

SchH1

VA2

German Shepherd

1951-10-05

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1946-09-30

SchH2

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1954-11-17

SchH1

V

German Shepherd

1950-03-03

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA3
VA4
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1953-01-18

SchH1
V

German Shepherd
VA1
V
VA8

German Shepherd
V
V