Zola vom Domhügel

Pedigree

VA6 Zola vom Domhügel

SCHH3
Female German Shepherd 1948-03-29
V

German Shepherd

1945-09-01

SchH1

V

German Shepherd

1938-06-05

SchH2


German Shepherd

1933-10-19

SchH
VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

German Shepherd

SchH

German Shepherd

German Shepherd
V CH (US)
V

German Shepherd

1940-01-22

SchH1

SG

German Shepherd

1936-08-26

SCHH3

German Shepherd
'34 SA

German Shepherd
CH (US)

German Shepherd

SCHH1
V

German Shepherd
SIEGER
'34 SA

German Shepherd
1929 SGR
V

German Shepherd

1945-05-26

SchH1


German Shepherd


German Shepherd

SCHH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1939-07-22

SchH1
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1941-05-10

SCHH1


German Shepherd

1933-10-19

SchH
VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

German Shepherd

SCHH3
VA1

German Shepherd
V

German Shepherd