Edda vom Neuenholzbach

Pedigree

V Edda vom Neuenholzbach

SchH2
Female German Shepherd 1958-11-03
V

German Shepherd

1954-09-16

SchH2

V

German Shepherd

1951-09-22

SchH3


German Shepherd

1947-08-27

SchH3/FH

German Shepherd

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1948-03-01

SchH2

German Shepherd
V

German Shepherd
VA7

German Shepherd

1948-12-13

SchH2

V

German Shepherd

1942-02-21

SchH3/FH
V

German Shepherd
V,CH. (US)
V
V

German Shepherd
V
1939 GVX CH (US)
V

German Shepherd

1947-01-10

SchH1
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1952-12-14

SchH1

V

German Shepherd

1949-07-17

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1947-04-11

SchH3
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd
VA5
'41 VA1
G

German Shepherd

1950-02-05

SCHH1

VA2

German Shepherd

1947-07-06

SCHH3/FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

SchH2
VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd