Doris vom Reststrauch

Pedigree

V Doris vom Reststrauch

SchH1
V

German Shepherd

1957-05-17

SCHH3

VA1

German Shepherd

1953-12-27

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

1949-10-12

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1951-10-25

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V
V3

German Shepherd

1953-08-30

SCHH2

2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)

German Shepherd
Black & Tan

1949-10-31

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1948-06-30

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
VA

German Shepherd

SchH2

VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

1946-06-02

SCHH3, DPH, FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

1947-10-10

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

SchH1

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V
VA1

German Shepherd

1947-02-01

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V