Volvo vom Mönchberg

Pedigree
Report Type:

Volvo vom Mönchberg

Male German Shepherd Jan 23, 1992
V

German Shepherd

Sep 3, 1989

SCHH3

VA4

German Shepherd

Jan 29, 1986

SCHH3

VA7

German Shepherd

Jun 8, 1983

SchH3
V

German Shepherd
VA16
V
V

German Shepherd
V
V22
V

German Shepherd

Nov 28, 1981

SchH2
V

German Shepherd
 
VA5
 
V
V

German Shepherd
 
V
 
VA5
V

German Shepherd

Jun 18, 1986

SchH2

V

German Shepherd

Sep 1, 1983

SchH3
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd

Jan 23, 1981

SchH1
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd

Sep 15, 1987

SchH3/FH

V

German Shepherd

Mar 9, 1985

SCHH3/FH/IP3

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
V

German Shepherd
 
VA5
 
V
V

German Shepherd
 
V
 
VA5
V

German Shepherd

Feb 2, 1982

SchH3
V

German Shepherd
VA3
V
SG

German Shepherd
V2 CH (UK)
V
V

German Shepherd

Sep 5, 1985

SchH3/FH

VA7

German Shepherd

Feb 18, 1982

SCHH3
VA12

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Sep 1, 1983

SchH1
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
V

German Shepherd
 
V
V