Uran vom Wildsteiger Land

Pedigree

2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land

SCHH3, FH
Male German Shepherd 1981-03-12
V12

German Shepherd

1978-05-09

SCHH3, IPO3, FH

V

German Shepherd

1976-01-06

SchH3

V 66

German Shepherd

1970-11-23

SchH2
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1973-10-26

SchH3
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1974-01-13

SchH3/FH

V

German Shepherd

1971-11-03

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1970-04-23

SchH2
SGR (HOLL) V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2

V

German Shepherd

1976-05-28

SchH3

V

German Shepherd

1973-04-06

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1971-12-29

SCHH3
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA10
V
VA5

German Shepherd

1977-03-17

SchH3/FH

V 13

German Shepherd

1974-06-01

SchH3
SEL CH (US) V

German Shepherd
V1
SG1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1973-02-16

SchH2
VA1

German Shepherd
VA2
VA1
V

German Shepherd
V10
VA8