Bodo vom Fichtental

Pedigree
Report Type:

V Bodo vom Fichtental

SchH2 Male German Shepherd Nov 3, 1971
V

German Shepherd

Jan 25, 1968

SchH3

V

German Shepherd

Oct 7, 1965

SchH2

VA4

German Shepherd

Aug 10, 1962

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Nov 23, 1962

SchH1
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

SchH2

V4

German Shepherd

Feb 15, 1959

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH3
VA1

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SchH3

V

German Shepherd

Feb 19, 1959

SchH3

V

German Shepherd

Dec 12, 1955

SchH2
VA1

German Shepherd
VA1
VA2
VA1

German Shepherd
V

German Shepherd

SCHH1
VA1

German Shepherd
 
VA1
V
VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

SchH2

VA6

German Shepherd

Feb 12, 1960

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA1
 
V
SG

German Shepherd
SG
SG

German Shepherd

SCHH1
VA3

German Shepherd
V2
V
V10

German Shepherd