Oase vom Asterplatz

Pedigree

V Oase vom Asterplatz

SchH1
Female German Shepherd 1968-03-02
V2

German Shepherd

1963-02-12

SCHH3

VA1

German Shepherd

1958-02-14

SchH3

VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1952-05-09

SchH2
V2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

1959-11-01

SchH1

V

German Shepherd

1956-06-15

SchH2
V

German Shepherd
V
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1957-01-23

SchH1
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1962-11-23

SchH1

VA2

German Shepherd

1959-03-19

SCHH3

V

German Shepherd

1956-03-20

SCHH3, FH
SG US.CH.

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd

1955-11-12

SchH2
V2

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd

1959-09-06

SchH1

VA6

German Shepherd

1956-05-20

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1956-05-04

SchH3
VA1

German Shepherd
VA1
V
SG

German Shepherd
SG31