Oase vom Asterplatz

Pedigree
Report Type:

V Oase vom Asterplatz

SchH1 Female German Shepherd Mar 2, 1968
V2

German Shepherd

Feb 12, 1963

SCHH3

VA1

German Shepherd

Feb 14, 1958

SchH3

VA1

German Shepherd

Jul 23, 1949

SCHH3, FH
 
VA1

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

May 9, 1952

SchH2
V2

German Shepherd
 
V
V
 
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

Nov 1, 1959

SchH1

V

German Shepherd

Jun 15, 1956

SchH2
V

German Shepherd
V
VA1

German Shepherd
VA1
 
V
 
V

German Shepherd

Jan 23, 1957

SchH1
V

German Shepherd
 
VA1
 

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Nov 23, 1962

SchH1

VA2

German Shepherd

Mar 19, 1959

SCHH3

V

German Shepherd

Mar 20, 1956

SCHH3, FH
SG US.CH.

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd

Nov 12, 1955

SchH2
V2

German Shepherd
 
V
V
 
SG

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd

Sep 6, 1959

SchH1

VA6

German Shepherd

May 20, 1956

SCHH3, FH
V

German Shepherd
 
VA1
 
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

May 4, 1956

SchH3
VA1

German Shepherd
 
VA1
 
V
SG

German Shepherd
SG31