Goldi vom Trollbachtal

Pedigree

V Goldi vom Trollbachtal

SchH2
Female German Shepherd 1986-06-18
V

German Shepherd

1983-09-01

SchH3

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

1978-05-09

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1980-11-20

SchH1

V

German Shepherd

1977-12-17

SchH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1978-10-03

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1981-01-23

SchH1

V

German Shepherd

1976-05-28

SchH3

V

German Shepherd

1973-04-06

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1971-12-29

SCHH3
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1976-11-20

SchH1

VA5

German Shepherd

1974-04-30

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
Blue

1974-12-31

SchH1
V28

German Shepherd
2X VA1
V
V1

German Shepherd
VA7
V