Ziska vom Mönchberg

Pedigree

V Ziska vom Mönchberg

SchH2
Female German Shepherd 1978-10-03
V

German Shepherd

1975-01-28

SchH3

VA1

German Shepherd

1972-08-18

SchH3

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1970-08-11

SchH1
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1971-03-01

SchH2

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1969-03-14

SchH1
VA2

German Shepherd
SG1
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd

1975-05-27

SchH1

V

German Shepherd

1968-07-25

SchH2

V

German Shepherd

1966-05-04

SchH3
VA8

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1966-03-20

SchH1
VA5

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
SG1
V
V

German Shepherd

1971-03-07

SCHH2

V

German Shepherd

1963-01-15

SchH3
V

German Shepherd
VA1
V3
V

German Shepherd
V
V
V7

German Shepherd

1969-01-03

SCHH1
V2

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V