Fanto vom Bayrischen Wald

Pedigree

V2 CH (UK) Fanto vom Bayrischen Wald

SCHH3, FH
Male German Shepherd 1975-04-26
V

German Shepherd

1972-08-18

SCHH3, FH

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3

V

German Shepherd

1965-10-03

SCHH2
V

German Shepherd
V3
SG
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd

1962-05-20

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

1970-08-11

SchH1

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1967-10-13

SchH1
V2

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1972-06-01

SchH1

V

German Shepherd

1970-01-05

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd
VA3
VA2
V

German Shepherd

1969-04-26

SchH2

V

German Shepherd

1966-09-15

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1965-02-07

SchH1
V

German Shepherd
V4
V

German Shepherd
VA3
V10