Narzisse vom Mönchberg

Pedigree

V Narzisse vom Mönchberg

SchH3/FH
Female German Shepherd 1987-09-15
V

German Shepherd

1985-03-09

SCHH3/FH/IP3

2X VA1

German Shepherd

1981-11-28

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1982-02-02

SchH3

V

German Shepherd

1975-08-02

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA2
V
SG

German Shepherd

1978-12-03

SchH1
V2 CH (UK)

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1985-09-05

SchH3/FH

VA7

German Shepherd

1982-02-18

SCHH3

VA12

German Shepherd

1976-11-11

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1979-11-22

SchH2
VA1

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V20
V
V

German Shepherd

1983-09-01

SchH1

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1980-11-20

SchH1
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V