Vanco vom Alexyrvo Hof

Pedigree

V 56 Vanco vom Alexyrvo Hof

SchH3
Male German Shepherd 1970-07-29
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3

VA4

German Shepherd

1962-10-20

SCHH3, FH

V16

German Shepherd

1958-03-26

SCHH2
VA1

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd
V, SGR (BRZ)
V
V

German Shepherd

1960-05-26

SchH2
2X VA1

German Shepherd
V, CAN.GV.
V

German Shepherd
VA1
V
V7

German Shepherd

1965-03-27

SCHH1

V1

German Shepherd

1962-05-20

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

1961-11-08

SchH1
V11

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

SchH1

VA1

German Shepherd

1960-05-24

SchH3/FH

V4

German Shepherd

1955-11-13

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1957-03-12

SchH2
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

SchH1

V

German Shepherd

1957-12-14

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V2
V

German Shepherd

1960-01-09

SchH2
V5

German Shepherd
V
VA2
V

German Shepherd
CH INT/US