Clari vom Damm

Pedigree

V Clari vom Damm

SchH1
Female German Shepherd 1952-08-04
V

German Shepherd

1946-08-20

SchH3

VA1

German Shepherd

1943-04-21

SchH2

V

German Shepherd

1940-03-05

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1940-04-01

SchH1
VA

German Shepherd
'42 VA1

German Shepherd
VA, SGR (HOL)
VA1

German Shepherd

1943-07-03

SchH2


German Shepherd

1939-06-07

SchH3
VA7

German Shepherd
VA

German Shepherd
V

German Shepherd

1937-05-15

SchH2

German Shepherd
'34 CZEK SGRN SA

German Shepherd
SIEGER
V

German Shepherd

1949-05-21

SchH1

V

German Shepherd

1943-06-30

SchH3

VA3

German Shepherd

1941-03-28

SCHH3

German Shepherd
'34 SA V
'34 SA

German Shepherd
V

German Shepherd

1941-06-20

SchH2
VA

German Shepherd
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1947-08-27

SchH1

V

German Shepherd

1943-10-01

SchH2
VA

German Shepherd

German Shepherd
V,CH. (US)

German Shepherd


German Shepherd
SG

German Shepherd
V