Egon vom Friedlichenheim

Pedigree

V Egon vom Friedlichenheim

SchH3
Male German Shepherd 1933-10-20
VA

German Shepherd

1929-07-09

PH/MH SCHH3

1929 SGR

German Shepherd

1926-03-12

SCHH3, ZPR

SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

1921-08-20

SCHH
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1924-03-01

SchH

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

ZPR

INT CH

German Shepherd

1924-04-06

SCHH
US.CH.

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1924-06-01

HGH

German Shepherd
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

SCHH


German Shepherd

ZPR


German Shepherd

1918-09-26

SCHH1
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1922-06-08


German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

German Shepherd

SCHH


German Shepherd

1923-06-24


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1922-10-24


German Shepherd

German Shepherd