Sonja vom Holzheimer Eichwald

Pedigree

Sonja vom Holzheimer Eichwald

SCHH
Female German Shepherd 1934-05-06

German Shepherd

1931-11-30

ZPr


German Shepherd

1928-12-11

ZPr

2X SIEGER

German Shepherd

1924-03-17

SCHH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1925-11-26

ZPr
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

HGH

1929 SGR

German Shepherd

1926-03-12

SCHH3, ZPR
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-
V

German Shepherd

German Shepherd

1926-09-28

INT CH

German Shepherd
US.CH.

German Shepherd

German Shepherd

PH

SIEGER

German Shepherd

1928-03-16

ZPR

1929 SGR

German Shepherd

1926-03-12

SCHH3, ZPR
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-
V

German Shepherd

German Shepherd

1921-05-28

SCHH
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd

German Shepherd

1927-03-05

2X SIEGER

German Shepherd

1924-03-17

SCHH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1923-12-15


German Shepherd
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V