Sonja vom Holzheimer Eichwald

Pedigree
Report Type:

Sonja vom Holzheimer Eichwald

SCHH
Female German Shepherd May 6, 1934

German Shepherd

Nov 30, 1931

ZPr


German Shepherd

Dec 11, 1928

ZPr

2X SIEGER

German Shepherd

Mar 17, 1924

SCHH
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

Nov 26, 1925

ZPr
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
 
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

HGH

1929 SGR

German Shepherd

Mar 12, 1926

SCHH3, ZPR
 
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
 
SIEGER 1920 V-
V

German Shepherd

German Shepherd

Sep 28, 1926

INT CH

German Shepherd
US.CH.

German Shepherd

German Shepherd

PH

SIEGER

German Shepherd

Mar 16, 1928

ZPR

1929 SGR

German Shepherd

Mar 12, 1926

SCHH3, ZPR
 
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
 
SIEGER 1920 V-
V

German Shepherd

German Shepherd

May 28, 1921

SCHH
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd

German Shepherd

Mar 5, 1927

2X SIEGER

German Shepherd

Mar 17, 1924

SCHH
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

Dec 15, 1923


German Shepherd
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V