Astrid vom Marjonhof

Pedigree
Report Type:

V Astrid vom Marjonhof

SchH1 Female German Shepherd
V

German Shepherd

Dec 14, 1957

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

Dec 27, 1953

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

Oct 12, 1949

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Oct 25, 1951

SchH2
V

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH3/FH

V2

German Shepherd

Dec 13, 1948

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
 
VA2
 

German Shepherd

Sep 24, 1950

SchH2
'41 VA

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

Jan 9, 1960

SchH2

V5

German Shepherd

Dec 6, 1956

SCHH3

V

German Shepherd

Jul 2, 1952

Schh3/FH
VA1

German Shepherd
 
VA2
 
VA2
 
V

German Shepherd
VA1
 
V
VA2

German Shepherd

Jan 22, 1954

SCHH2

German Shepherd
V

German Shepherd
V
VA2
 
V

German Shepherd

Aug 15, 1957

SCHH2

CH INT/US

German Shepherd

Jun 10, 1953

SCHH2 AD ROM
V, SGR (BRZ)

German Shepherd
VA1

German Shepherd
VA1
 

German Shepherd

SCHH1
1957 GV CH (US) V

German Shepherd
VA1
 
V

German Shepherd
VA2