Marjon vom Alexyrvo Hof

Pedigree

V Marjon vom Alexyrvo Hof

SchH2
Female German Shepherd 1960-01-09
V5

German Shepherd

1956-12-06

SCHH3

V

German Shepherd

1952-07-02

Schh3/FH

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1950-01-21

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd

1954-01-22

SCHH2


German Shepherd

1948-10-28

SchH2
V

German Shepherd

German Shepherd
VA1

German Shepherd

1949-12-14

SchH2
V

German Shepherd
VA-SIEGER
V
VA2

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1957-08-15

SCHH2

CH INT/US

German Shepherd

1953-06-10

SCHH2 AD ROM

V, SGR (BRZ)

German Shepherd

1949-03-02

SchH3
VA1

German Shepherd
VA
VA

German Shepherd

German Shepherd

1951-04-23

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA2
VA2

German Shepherd

German Shepherd

SCHH1

1957 GV CH (US) V

German Shepherd

1953-05-31

SCHH3, FH, ROM 1956 HOLLAND SIEGER
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1948-07-20

SchH1
VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
'41 VA3