Nixe vom Alexyrvo Hof

Pedigree
Report Type:

V Nixe vom Alexyrvo Hof

SchH1 Female German Shepherd
VA1

German Shepherd

May 24, 1960

SchH3/FH

V4

German Shepherd

Nov 13, 1955

SCHH3, FH

VA3

German Shepherd

Jun 28, 1953

SCHH3, FH
V2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Aug 4, 1952

SchH1
V

German Shepherd
VA1
VA1
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Mar 12, 1957

SchH2

VA1

German Shepherd

May 1, 1954

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Jan 14, 1953

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

SchH1

V

German Shepherd

Dec 14, 1957

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

Dec 27, 1953

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH3/FH
V2

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
'41 VA
V

German Shepherd

Jan 9, 1960

SchH2

V5

German Shepherd

Dec 6, 1956

SCHH3
V

German Shepherd
VA1
 
V
VA2

German Shepherd
V

German Shepherd

Aug 15, 1957

SCHH2
CH INT/US

German Shepherd
V, SGR (BRZ)

German Shepherd
1957 GV CH (US) V