Sironabad Onyx ( Onyx vom Sironabad)

Pedigree

V Sironabad Onyx ( Onyx vom Sironabad)

SCHH3
Male German Shepherd 1975-10-10

German Shepherd

SCHH1

SEL CH (US) V

German Shepherd

1971-12-24

SCHH3

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
SG1

German Shepherd

1969-11-13

SCHH1
2X VA1

German Shepherd
VA5
VA2
V

German Shepherd
V US.CH.
V

German Shepherd

1972-01-17

SCHH 1

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1969-03-14

SchH1
VA2

German Shepherd
SG1
V

German Shepherd
VA4
V

German Shepherd

1973-12-04

SCHH1

2X VA1

German Shepherd

1971-03-01

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1969-03-14

SchH1
VA2

German Shepherd
SG1
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd

1969-02-10

SchH1

V

German Shepherd

1964-06-22

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd

1966-06-15

SchH2
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V