Gunda vom Stahlhammer

Pedigree

V Gunda vom Stahlhammer

SchH1
Female German Shepherd 1961-09-12
V4

German Shepherd

1959-02-15

SCHH3

V

German Shepherd

1954-09-03

SchH3/FH

V

German Shepherd

1950-01-17

SchH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1952-04-08

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
VA1
VA1
VA3

German Shepherd

1956-05-21

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1951-07-29

SchH1
V

German Shepherd
V
VA

German Shepherd
CH (US)
V
V

German Shepherd

1953-04-12

SchH1
VA2

German Shepherd
V

German Shepherd
VA1
VA1
V

German Shepherd

1959-11-02

SchH3

V

German Shepherd

1952-12-29

SchH2

V

German Shepherd

1950-03-03

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA3
VA4
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1947-10-01

SchH3

German Shepherd
'42 VA4
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH3/FH


German Shepherd

1950-02-12

SchH3/FH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1953-12-16

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
V