Ossy vom Schäfergruß

Pedigree

V Ossy vom Schäfergruß

SCHH1
Female German Shepherd 1947-04-03

German Shepherd

1942-07-14

SchH1

VA

German Shepherd

1937-03-19

SchH3/MH1

VA

German Shepherd

1933-08-08

ZPr/MH1
SIEGER

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd

1934-06-27

SchH1
'34 SA

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1937-12-25

SchH1

V

German Shepherd

1934-03-25

SCHH3/MH2/SUCHH/SH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1934-05-06


German Shepherd

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd

1943-03-01

SCHH2

SG

German Shepherd

1936-09-04

SCHH3


German Shepherd

1933-09-10

SchH3
SIEGER

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
2X SIEGER

German Shepherd

1934-04-20

ZPr
VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

German Shepherd

1939-10-05

SchH2

VA

German Shepherd

1933-08-08

ZPr/MH1
SIEGER

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd

1934-01-21

ZPr

German Shepherd
V

German Shepherd