Sara vom Siegesberg

Pedigree
Report Type:

V Sara vom Siegesberg

SCHH3,PSH3 Female German Shepherd
V

German Shepherd

Aug 7, 1982

SCHH2


German Shepherd

SCHH2/FH

V

German Shepherd

Dec 17, 1971

SCHH3
V

German Shepherd
 
V
 
G
V

German Shepherd
V-
 

German Shepherd

Sep 24, 1968

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
 
SG-

German Shepherd
*

German Shepherd

Jun 7, 1979


German Shepherd

Jan 6, 1976

SCHH3, PSH1/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Jan 5, 1976

SCH2, PSH1
DDR SGR 77-78; V

German Shepherd
V
 

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Nov 28, 1978

SchH2

V

German Shepherd

Sep 23, 1975

SCHH3 FH

V

German Shepherd

Jan 14, 1973

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA3
 
V
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

Feb 15, 1973

SCHH2

German Shepherd
VA3
 
V
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Feb 1, 1973

SCHH1 FH

V

German Shepherd

Jan 15, 1969

SCHH3 FH3
V

German Shepherd
 
V
SG
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Jan 12, 1970

SCHH1
V-

German Shepherd
 
V
 
V

German Shepherd
V