Otty vom Haus Himpel

Pedigree

V Otty vom Haus Himpel

SchH1
Female German Shepherd 1964-09-06
V

German Shepherd

1961-10-15

DDR SGR 64/65/66 SCHH3 FH

V

German Shepherd

1958-01-10

SCHH2/FH

VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1952-03-17

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA2
VA2

German Shepherd

German Shepherd

1958-02-14

SCHH1, HGH

V

German Shepherd

1952-04-29

SCHH3
V

German Shepherd

German Shepherd
V1

German Shepherd

1954-07-01

SCHH1

German Shepherd
VA1

German Shepherd
VA DDR SIEGER 1949
SG

German Shepherd

1959-05-17


German Shepherd

1956-09-15

SCHH2


German Shepherd

1953-08-04

SCHH2
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd

German Shepherd

1949-07-01

SCHH2

German Shepherd
V

German Shepherd
'42 VA4
SG

German Shepherd

1954-03-21

SCHH2


German Shepherd

1951-08-29

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA2
VA2
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1949-08-08

SCHH1
VA DDR SIEGER 1949

German Shepherd

German Shepherd