Kathy vom Wolkenstein

Pedigree
Report Type:

* Kathy vom Wolkenstein

Female German Shepherd Jun 7, 1979

German Shepherd

Jan 6, 1976

SCHH3, PSH1/FH

V

German Shepherd

Dec 19, 1971

SchH3

V

German Shepherd

Aug 4, 1969

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V-
SG
V

German Shepherd

Jun 14, 1968

DDR SGRN 1970, SCHH2
VA3

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd

Mar 18, 1972

SCHH3. FH3

V

German Shepherd

Dec 30, 1968

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3
V

German Shepherd
 
V
SG
G

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd


German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jan 5, 1976

SCH2, PSH1

DDR SGR 77-78; V

German Shepherd

Apr 11, 1973

SCHH3 FH3, PSH3

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3
 
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Feb 7, 1969

SchH1
V

German Shepherd
V
 
SG-

German Shepherd

German Shepherd

Feb 10, 1970

SCHH1/ FH

V

German Shepherd

Jun 19, 1968

SchH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
 

German Shepherd

FH
V

German Shepherd
SG

German Shepherd
V