Christel vom Falkenried

Pedigree

Christel vom Falkenried


German Shepherd

SCHH3


German Shepherd

1956-06-08

SCHH1

V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1
SG

German Shepherd

1953-07-18

SCHH1
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

SCHH1


German Shepherd

V1

German Shepherd
V
VA

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd


German Shepherd
'41 VA3
'41 VA1

German Shepherd

German Shepherd

1962-07-20

SCHH1


German Shepherd

1959-07-01

SCHH1

V

German Shepherd

1954-10-20

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1955-07-21

SCHH2 FH

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1959-02-04

SCHH2 FH

V

German Shepherd

1954-09-06

SCHH3
VA

German Shepherd
V1
VA
SG

German Shepherd
SG

German Shepherd

1956-02-24

SCHH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V