Orla vom Inselhof

Pedigree
Report Type:

SG Orla vom Inselhof

SCHH2 Female German Shepherd Jun 20, 1974
V

German Shepherd

Dec 30, 1968

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3

V

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd

Sep 17, 1961

SchH1
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd

Oct 11, 1964

SCHH3

V

German Shepherd

Oct 15, 1961

DDR SGR 64/65/66 SCHH3 FH
V

German Shepherd
 
VA1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jul 23, 1962

SCHH1
SG

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jan 17, 1970

SCHH1

V

German Shepherd

Sep 17, 1967

SCHH3

V

German Shepherd

Jun 9, 1963

SCHH2
V

German Shepherd
 
V
SG-

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 15, 1965

SCHH2 PSH1
V

German Shepherd
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Apr 4, 1967

SCHH1

V

German Shepherd

Apr 19, 1959

SchH3/FH
 
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 20, 1964

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V