Johla von Christiensruh

Pedigree

V Johla von Christiensruh

SCHH2 PSH1
Female German Shepherd 1965-03-15
V

German Shepherd

1961-03-10

FH SCHH2 FH1

SG

German Shepherd

1956-12-03

SCHH3 FH2


German Shepherd

1954-10-16

SCHH2
VA

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

German Shepherd

1952-04-25

SCHH3
SG CH (US)

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1957-04-14

SCHH1

V

German Shepherd

1953-02-11

SCHH3
V1

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1954-05-23

SCHH1

German Shepherd
V
VA6

German Shepherd

German Shepherd

1963-02-18

SCHH3

V

German Shepherd

1959-10-03

FH SCHH3

V

German Shepherd

1957-01-26

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1956-11-15

SchH1
V

German Shepherd
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1961-01-24

FH SCHH2

V

German Shepherd

1958-01-10

SCHH2/FH
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1958-07-28

SCHH2

German Shepherd
V

German Shepherd
V