Nimi vom Kirschental

Pedigree

V Nimi vom Kirschental

HGH
Female German Shepherd 1974-03-11
SEL CH (US) V

German Shepherd

1971-12-24

SCHH3

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3

V

German Shepherd

1965-10-03

SCHH2
V

German Shepherd
V3
SG
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd

1962-05-20

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA6
V
SG1

German Shepherd

1969-11-13

SCHH1

2X VA1

German Shepherd

1966-04-09

SCHH3
VA5

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd

1967-10-14

SchH1
V US.CH.

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
V
SG

German Shepherd

1971-01-07

HGH

V

German Shepherd

1967-09-29

SchH3

V

German Shepherd

1964-06-22

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V4
V
VA5

German Shepherd

1964-11-05

SCHH1
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V6
V

German Shepherd

1966-01-23

HGH (BLH SIEGERIN)

V

German Shepherd

1963-04-21

HGH
VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V11
SG

German Shepherd

1961-12-10

HGH

German Shepherd
1957 BLH SIEGERIN

German Shepherd
1957 BLH SIEGERIN