Nenzi vom Haus Niermann

Pedigree

V Nenzi vom Haus Niermann

SchH1
Female German Shepherd 1981-04-26
V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3

VA5

German Shepherd

1974-04-30

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1970-07-31

SchH1
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd

1970-01-18

SchH1

VA10

German Shepherd

1967-04-24

SchH3
V5 UK.CH.

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1965-05-07

SchH1
V4

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1977-04-03

SchH2

V

German Shepherd

1972-03-11

SchH2

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1967-11-20

SchH2
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1971-09-22

SchH1

V15

German Shepherd

1967-12-21

SCHH3
V2

German Shepherd
VA1
V
V14

German Shepherd
VA1
VA7
V

German Shepherd

1966-09-10

SchH2
V

German Shepherd
V8
VA1
V

German Shepherd
VA1
V