Esta vom Friedlichenheim

Pedigree

V Esta vom Friedlichenheim

SCHH2
Female German Shepherd 1960-10-09
V

German Shepherd

1957-03-29

SchH3/FH

VA3

German Shepherd

1953-06-28

SCHH3, FH

V2

German Shepherd

1948-12-13

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd

1950-06-04

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
'42 VA8

German Shepherd

1953-06-05

SchH1

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1946-07-04

SchH3/FH
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1958-05-15

SchH1


German Shepherd

1952-12-25

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

1946-06-02

SCHH3, DPH, FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA5
V

German Shepherd

1949-12-26

SchH2
VA1

German Shepherd
VA2
VA2

German Shepherd

German Shepherd

1953-08-30

SchH3


German Shepherd

1951-02-25


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1946-09-08

SchH1
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
VA5