Edel vom Haus Karl Weiland

Pedigree
Report Type:

V Edel vom Haus Karl Weiland

SchH3/FH Male German Shepherd Mar 29, 1957
VA3

German Shepherd

Jun 28, 1953

SCHH3, FH

V2

German Shepherd

Dec 13, 1948

SCHH3

V

German Shepherd

Feb 21, 1942

SchH3/FH
V

German Shepherd
V,CH. (US)
V
V

German Shepherd
V
1939 GVX CH (US)
V

German Shepherd

Jan 10, 1947

SchH1
VA2

German Shepherd
 
V
 
V
VA2

German Shepherd
 
VA
 
V
V

German Shepherd

Jun 4, 1950

SchH3

V

German Shepherd

Nov 14, 1947

SchH2

German Shepherd

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

Jul 23, 1944

SchH2
'42 VA8

German Shepherd
SGR (HOLL) '34 SA

German Shepherd
'41 VA3

German Shepherd

Jun 5, 1953

SchH1

VA1

German Shepherd

Jan 10, 1947

SCHH3

VA2

German Shepherd

Apr 23, 1944

SCHH3,FH
 
V

German Shepherd
 
SGR (CZECH) V
V
V

German Shepherd
V
 
V
VA2

German Shepherd

Nov 2, 1944

SchH3/FH
 
VA

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
 
V
 

German Shepherd

Jul 4, 1946

SchH3/FH

VA

German Shepherd

Sep 27, 1937

SchH3
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

Feb 27, 1944

SCHH1
V

German Shepherd
 
SGR (CZECH) V
V

German Shepherd
V
 
V