Carmen vom Haus Frisko

Pedigree
Report Type:

V Carmen vom Haus Frisko

SchH1 Female German Shepherd Feb 17, 1942
VA5

German Shepherd

Jun 28, 1936

SCHH3

SGR, CH. (US)

German Shepherd

Mar 18, 1934

ZPr

V CH (UK)

German Shepherd

Jun 2, 1931

SchH3
V, UK.CH.

German Shepherd
V UK.CH.
CH. (UK)

German Shepherd
SGRN
2X SIEGERIN

German Shepherd

Nov 28, 1931

SCHH
SIEGER

German Shepherd
 
1929 SGR
 

German Shepherd
1929 SGR
 

German Shepherd

Mar 16, 1934

SchH

V,CH. (US)

German Shepherd

Feb 12, 1932

SCHH 3, ZPR
SIEGER

German Shepherd
 
1929 SGR
 

German Shepherd

German Shepherd

May 28, 1931

SchH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Apr 14, 1936

SCHH3

SGR (HOLL) '34 SA

German Shepherd

SCHH


German Shepherd

Aug 1, 1928

2X SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

May 10, 1929

SchH1
1929 SGR

German Shepherd
 
SGR 1925 CH (US)
 
V

German Shepherd

German Shepherd

Apr 19, 1933


German Shepherd

Mar 27, 1930

HGH
VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
 

German Shepherd

German Shepherd

Jul 22, 1927


German Shepherd

German Shepherd