Lasko vom Annenhof

Pedigree
Report Type:

Lasko vom Annenhof

SCHH3 Male German Shepherd Feb 27, 2002
V

German Shepherd

Oct 17, 1995

SCHH3 (V-BSP) FH1

SG

German Shepherd

Mar 2, 1991

SchH3

V

German Shepherd

May 4, 1985

SchH3/IP3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Dec 24, 1984

SchH3/FH/IP3

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jan 6, 1992

SCHH 2

V

German Shepherd

Apr 17, 1984

SCHH3(V-BSP), FH
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Aug 26, 1986

SchH2
V

German Shepherd
SG
G
SG

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

Aug 10, 1996

SCHH3 (SG-BSP), FH2, IPO3

G

German Shepherd

Sep 28, 1988

4XBSP,1XWUSV,SCHH3,FH1,IPO3

SG

German Shepherd

Nov 3, 1982

SCHH3 (SG-BSP) FH

German Shepherd
V-INT CH
SG
SG

German Shepherd
SG
SG

German Shepherd

Nov 5, 1982

SchH3
V

German Shepherd
V
 
V
SG

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

May 23, 1989

SCHH3 (G-BSP),FH2, IPO3


German Shepherd

Jul 15, 1985

SchH1/FH
DDR SIEGER 86+87+88

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Dec 10, 1984

SchH1
V

German Shepherd
V (DDR)

German Shepherd
V