Edda vom Berglein

Pedigree

V Edda vom Berglein

SchH2
Female German Shepherd 1975-07-06
VA4

German Shepherd

1971-04-06

SchH3/FH/INT

VA2

German Shepherd

1966-10-11

SCHH3 FH INTBCH

V

German Shepherd

1962-04-27

SchH3/FH
V18

German Shepherd
VA1
VA2
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1961-06-03

SchH2
V

German Shepherd
V
VA2
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1969-05-19

SchH1

V19

German Shepherd

1964-11-05

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V6
V

German Shepherd

1963-09-05

SchH2
VA2

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1973-04-01

SchH3

V

German Shepherd

1967-11-12

SCHH3(V1-BSP), FH

V1

German Shepherd

1964-01-27

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1965-12-22

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
SG

German Shepherd

1969-10-01

HGH

VA3

German Shepherd

1962-03-16

SCHH3(V-BSP), FH
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19
SG

German Shepherd

1961-12-10

HGH

German Shepherd
1957 BLH SIEGERIN

German Shepherd
1957 BLH SIEGERIN