Jana vom Glockeneck

Pedigree
Report Type:

V Jana vom Glockeneck

SCHH3/FH Female German Shepherd Feb 23, 1975
SG

German Shepherd

Feb 20, 1972

SCHH2

V

German Shepherd

Dec 30, 1968

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
G

German Shepherd

Oct 11, 1964

SCHH3
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
SG
 
V
SG

German Shepherd

Nov 9, 1967

SCHH1

V

German Shepherd

Apr 10, 1965

SCHH3
V

German Shepherd
 
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Dec 31, 1969

SCHH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
 
SG
SG

German Shepherd

Oct 7, 1970

SCHH3/FH

V

German Shepherd

Jun 19, 1968

SchH3

V

German Shepherd

Jul 19, 1964

SCHH3
V

German Shepherd
V
VA2

German Shepherd
 
SG
 
SG
SG

German Shepherd

Dec 17, 1965

SCHH1
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
SG
V
SG

German Shepherd

Sep 14, 1968

SCHH3/FH


German Shepherd

Oct 14, 1965

SCHH2
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
V-
 
 

German Shepherd

May 15, 1966

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd
V-