Pascha vom Glockeneck

Pedigree
Report Type:

V Pascha vom Glockeneck

SCHH3/FH Male German Shepherd Feb 3, 1978
V

German Shepherd

May 15, 1975

SCHH1 PSH1

V

German Shepherd

Aug 4, 1969

SCHH3, FH

VA3

German Shepherd

Mar 16, 1962

SCHH3(V-BSP), FH
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19
V

German Shepherd

May 4, 1964

DDR-SIEGERIN 67/68 SCHH 1
V-

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

SchH1

V

German Shepherd

Dec 30, 1968

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3
 
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Jul 13, 1968

SchH1

German Shepherd
V
 
 
V

German Shepherd
V
 
 
V

German Shepherd

Feb 23, 1975

SCHH3/FH

SG

German Shepherd

Feb 20, 1972

SCHH2

V

German Shepherd

Dec 30, 1968

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3
 
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
 
V
SG

German Shepherd

Nov 9, 1967

SCHH1
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Oct 7, 1970

SCHH3/FH

V

German Shepherd

Jun 19, 1968

SchH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
 
 
SG

German Shepherd

Sep 14, 1968

SCHH3/FH

German Shepherd
V
 

German Shepherd
V