Olf vom Fürstendamm

Pedigree
Report Type:

DDR SIEGER 86+87+88 Olf vom Fürstendamm

SCHH2 Male German Shepherd Jan 25, 1983
V

German Shepherd

Jun 22, 1979

ZVV2

VA7

German Shepherd

Jul 31, 1975

SchH3/ZVV2

V

German Shepherd

Mar 2, 1972

SchH2
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
 
VA4
V7
VA7

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd

Jun 13, 1969

SchH1
VA3 /CACIB/12 X LG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
RES.CACIB

German Shepherd

SCHH1 ZVV1


German Shepherd

Jul 4, 1970

SCHH 2
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
 
VA4
V7

German Shepherd
CHAMP. CSSR

German Shepherd

ZVV1

German Shepherd

German Shepherd
V1
V
SG

German Shepherd

Oct 19, 1979

SCHH1

DDR SGR 1980, V-

German Shepherd

May 29, 1977

SCHH2


German Shepherd

Nov 25, 1974

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd

Mar 31, 1975

SCHH1
DDR SIEGER 1974 V2

German Shepherd
V

German Shepherd
V-
SG

German Shepherd

Apr 5, 1977

SCHH1

V

German Shepherd

Feb 9, 1971

SchH3/FH/PSH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
 
G
V

German Shepherd

Jan 15, 1975

SCHH1
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
V