Jack vom Glockenberg

Pedigree

Jack vom Glockenberg

V

German Shepherd

1978-11-20

SchH3

V

German Shepherd

1974-07-05

SCHH3

V

German Shepherd

1971-02-09

SchH3/FH/PSH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
G
V

German Shepherd

1971-12-02

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V T:5547/32

German Shepherd

1975-09-07

SCHH1

V

German Shepherd

1969-08-04

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V-
SG
SG

German Shepherd

1968-06-14

SCHH1
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

DDR SGR 1980, V-

German Shepherd

1977-05-29

SCHH2


German Shepherd

1974-11-25

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1975-03-31

SCHH1
DDR SIEGER 1974 V2

German Shepherd
V

German Shepherd
V-

German Shepherd

SCHH1 FH

Add Sire
Add Dam