Iwo vom Steinbett

Pedigree

Iwo vom Steinbett

Male German Shepherd 2001-02-17
V7

German Shepherd

1995-10-19

SCHH3

V

German Shepherd

1993-04-29

SchH3

V8 VA5(A)

German Shepherd

1990-12-01

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA6
VA10
V3 VA1(A)

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1989-09-03

SchH1
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1990-12-21

SCHH1

V

German Shepherd

1987-03-07

SchH3
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
VA10

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1987-09-15

SchH3/FH
V

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd

1997-02-28

V

German Shepherd

1994-03-18

SCHH3

VA4

German Shepherd

1991-11-24

SCHH3
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
V2 1994 (BSZS)

German Shepherd

1990-07-15

SchH3
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1992-01-08

SchH1

VA4

German Shepherd

1988-03-20

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1990-02-12

SchH1
V

German Shepherd
V1 DDR-JUG-BESTER 85

German Shepherd
V