Janka vom Kalifels

Pedigree

Janka vom Kalifels

Female German Shepherd 1984-03-13
V

German Shepherd

1981-06-13

SCHH II


German Shepherd

1973-12-13

SCHH1

2X VA1

German Shepherd

1971-03-01

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
VA2

German Shepherd

1970-05-10

SCHH2
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1978-07-08

SCHH2

V

German Shepherd

1974-04-12

SCHH2, ZTP
2X VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1974-10-14

SCHH2

German Shepherd
VA3
V
V2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1980-11-20

FH

V

German Shepherd

1976-09-28

SCHH2

V

German Shepherd

1972-06-14

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1973-03-17

SCHH1 PSH2
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1972-11-09

SCHH1


German Shepherd

1969-01-15

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1965-11-01

SCHH1

German Shepherd
V

German Shepherd
V